Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde under tisdagen var en av punkterna en genomgång av 2019 års ekonomi.

Det blev många röda siffror.

När resultatet från de olika nämnderna i kommunen summerades hamnade man på minus 33 miljoner kronor. Det kan jämföras med minus nio miljoner 2018.

– 29 miljoner av dessa 33 miljoner är så kallade särskilda omständigheter, säger kommunalrådet Anders Wilander (M).

I klartext betyder det uteblivna pengar från Migrationsverket.

– Det är ju saker som vi inte kan påverka, men som vi i förväg räknat med, förklarar Anders Wilander.

Hoppats på nollresultat

Han hade hoppats, när man plockar bort de 29 miljonerna, på ett nollresultat. Nu blev det alltså inte så.

Däremot kunde Anders Wilander och de andra - Mikael Stenqvist (S) och Carin Wallin (C) - glädja sig åt de allmänna besparingar som de olika nämnderna fått i uppdrag att försöka hitta.

Det är bland annat minskad övertid (drygt två miljoner), hyra och leasing av bilar (knappt två miljoner).

Färre konsulter

Största besparingen finns i konsulttjänster. Där minskade kostnaden 2019 jämfört med året före med över åtta miljoner kronor. Eller 27 procent.

– Bakgrunden till den siffran vet jag faktiskt inte. En förklaring kan ju vara att vi utfört dessa tjänster internt istället för att anlita konsulter.

Trots de olika besparingarna på totalt drygt 14 miljoner kronor blev det på slutraden ändå en ökad kostnad på 3,2 miljoner kronor.

Det handlar om ökade hyres- och elkostnader på nyproducerade lokaler på nästan 17 miljoner kronor.

Siffrorna för 2019 är, fram till den 19 februari, fortfarande preliminära. Då har nämligen kommunen en så kallad bokslutsberedning.