Relaterat till artikeln

De högsta tjänstemännen, direktörerna, inom Region Jönköpings län fick mellan två och tio procent i lönelyft 2018. I kronor räknar var den största höjningen 7 300 kronor och gick till utvecklingsdirektör Kristina Athlei, men då ingår ett särskilt uppdrag. I procent räknat fick kommunikationschefen Christina Jörhall det största påslaget med över tio procents löneökning, men en del av ökningen betalas av Sveriges kommuner och landsting för ett särskilt uppdrag.

När grundbeloppet för förtroendevalda politiker höjs sker det i relation till löneökningar inom hela Region Jönköpings län. För den högsta ledningens löner finns inga tariffer att utgå ifrån utan lönen ska vara individuell och differentierad och bygger på prestationer och innehåll i tjänsten. Antal år i yrket spelar också in liksom konkurrensen och tillgång till kompetens.

Medellönen för överläkare inom Region Jönköpings län är 78 295 kronor i månaden. För allmänsjuksköterskor är medellönen 30 543 kronor i månaden och för underssköterskor vid mottagning eller avdelning är meddelönen 26 248 kronor i månaden.

Från april 2019 blir det nya löner.