Enligt delårsrapporten efter 31 augusti beräknas Aneby kommun i år får ett underskott på 13,1 miljoner kronor (se separat artikel).

Redan förra året, när man såg vartåt det lutade, påbörjades ett arbete. I juni i år beslutade kommunstyrelsen att intensifiera det och verksamheterna har fått i uppdrag att hitta besparingar.

– Vår personal har arbetat väldigt engagerat med detta. Det finns en stor förståelse för situationen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) och kommunchef Charlotte Johansson.

Duon påpekar att det är ett arbete som måste genomföras lugnt, sansat och systematiskt.

– Det är ingen quickfix, utan ett jobb på lång sikt. Vi kan inte räkna med att lösa problemen redan nu, hösten 2018.

– Det krävs ändrade arbetssätt och rutiner, fortsätter Fälth och Johansson. Det gäller att hitta nya sätt och rutiner samt att kanske sluta göra vissa saker. Vi ser ett paragdimskifte.

En del förändringar är redan genomförda eller är på god väg att göra det. Det gäller till exempel hemgång från sjukhusvistelse.

– Det har gjorts en del justeringar i organisationen som vi ser har resulterat i ett effektivare arbete.

Inom hemtjänsten arbetas det med tydligare riktlinjer, så att alla som köper den tjänsten behandlas lika. Här handlar det också om att kvalitetssäkra och koppla till rättspraxis.

– Där kan vi skönja en besparing. Vi ser att det i dag kan vara väl generöst.

En tredje sak kommunen hoppas kunna spara pengar på är den dyra institutionsvården.

– För att försöka behålla fler på hemmaplan ska vi titta på om det i stället går att utöka boendestödet.

Även arbetet med den så kallade innovationsguiden anses som viktigt. Det handlar om ett förbättringsarbete som är relativt nytt inom offentlig verksamhet och som utgår från användarens behov och upplevelser.

– Det är inte mer än påbörjat, men tanken är att det ska sprida sig i hela vår organisation.

En annan viktig del i budgeten är att rekrytera och framför allt behålla personal, det betonas av Lars-Erik Fälth och Charlotte Johansson.

– Arbetsmiljön är viktig för att vår personal ska trivas. Och nyanställningar kostar, till exempel genom att dubbel bemanning kan krävas i början.

Läs mer: Stort underskott

Läs mer: Positivt bokslut

Läs mer: Delårsbokslut bättre än väntat