HÖGLANDET

Regeringen har öronmärkt en miljard kronor 2018 för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i grundskola och förskoleklass. Bidraget, som fördelas utifrån elevantal, tar hänsyn till socioekonomiska faktorer baserade på Statistiska centralbyråns, SCB, beräkningar.

– Det är din ansträngning i skolan som ska avgöra din framtid. Den ska aldrig begränsas av var eller i vilken familj du växer upp, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Stödet är ett första steg i en ny, statlig finansiering av skolan. Det kommer att fasas in under tre år och från år 2020 avsätts sex miljarder kronor årligen.

Både kommuner och huvudmän för fristående skolor kan begära att ta del av pengarna. Skolverket flaggar nu alltså för att det finns närmare 38 miljoner kronor att söka för kommunerna i Jönköpings län.

– Vi vill redan nu kommunicera hur mycket var och en kan begära ut av bidraget så att huvudmännen kan börja förbereda sig. Mer detaljerad information om villkor och vad bidraget kan användas till kommer senare i vår, säger Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket i ett pressmeddelande.