– Ja, vi blir tvungna att stänga av vägen under en period och trafiken kommer då att ledas om på småvägar. Det kommer att bli stökigt med mycket trafik på de mindre vägarna, varnar projektledaren Axel Werner på Trafikverket.

Det är mitträcken som ska sättas upp och det blir en fortsättning av 2+1-sträckan mellan Tenbäcken och Tranås som blev klar förra året.

Vägbygget beräknas vara klart senast i augusti 2018 och totalkostnaden för sträckan ligger på mellan 40-45 miljoner kronor.

– Vi ska byta ut tre broar, så kallade koportar som utnyttjas av markägare längs sträckan, och det är under den perioden som vi måste stänga av vägen i drygt tio dagar. Trafiken ska då ledas om på småvägarna 1047 och 1050 och körtiden mellan exempelvis Gripenberg och Tranås blir mycket längre.

– Vi vet inte om avstängningen av vägen sker i år eller i början av nästa år, men vi vill givetvis störa trafiken så lite som möjligt.

Det som sker nu är att en kortare vägsträcka vid Traneryd ska breddas där hastigheten är sänkt till 70 kilometer.

– Det blir lite lugnare i början och det är lite längre fram som trafiken kommer att påverkas mest i samband med broarbetet.

– Arbetet med asfaltering och mitträcken kommer att utföras under våren och sommaren 2018. Då har vi vakter och lotsar som reglerar trafiken och under den perioden är det risk för köbildning, säger Axel Werner.