2016 blev överskottet 25 miljoner kronor och i fjol 4,3 miljoner kronor. För 2018 budgeterade kommunen med ett plus på drygt 9 miljoner. Prognosen i delårsrapporten från 31 augusti säger nu att underskottet för helåret landar på 13,1 miljoner kronor.

Det är alltså en försämring med drygt 22 miljoner kronor.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) och kommunchef Charlotte Johansson såg man redan förra hösten vartåt det lutade. Uppföljningen efter årets fyra första månader visade också liknande siffror.

– Men om vi får en del bidrag, till exempel byggbonus, kan resultatet förbättras något.

Kommunen söker även en del andra bidrag, inte minst från Migrationsverket, bland annat för extrainsatser inom skolan.

– Det handlar om totalt 6 miljoner kronor och vi räknar med att få ungefär hälften av de pengarna. Men handläggningen tar tid, vi har ännu inte fått besked om bidrag vi sökte tredje kvartalet 2017. Får vi de pengarna kan de räknas som en intäkt för 2018.

Sämst är läget för den sociala avdelningen. Underskottet för hela 2018 beräknas bli 22,5 miljoner kronor. Ungefär en tredjedel av den summan kan skrivas på myndighetsenheten.

– En förklaring är en ökning av nya ärenden med barn och unga, en annan att andra stöd till viss del fått ersätta nedläggningen av HVB-hemmet Atlas, säger Lars-Erik Fälth och Charlotte Johansson.

Ett ökat kommunalt ansvar har fått kostnader för LSS-ärenden att skjuta i höjden. Allt tidigare hemgång från sjukhus har också inneburit en fördyring för kommunen. Minskad statlig ersättning för flyktingmottagande är ytterligare en post på minuskontot.

Även gymnasiekostnaderna blir dyrare, cirka 3,5 miljoner kronor, än budgeterat.

– De är jättesvåra att beräkna, delvis på grund av in- och utflyttning och för att en del elever väljer att gå ett fjärde år.

Tittar man framåt mot 2019 vågar kommunen inte räkna med några statliga välfärdsmiljarder.

– Nej, inte med tanke på hur det ser ut på regeringsfronten just nu, det känns väldigt osäkert.

Läs mer: Kommunens delårsbokslut bättre än väntat