Regeringen har nu bestämt att det ska finnas möjlighet att få sin alkohol hemkörd från Systembolaget. Det ger möjligheter för både riskbrukare och missbrukare att öka sin alkoholkonsumtion.

DET ÄR KÄNT genom forskningsstudier att ju mera man gör alkoholen tillgänglig ju mera skador blir det. Alkohol är ju ett gift. Vi har redan för många människor i samhället som har missbruksproblem.

Det är många människor runt en missbrukare som tar skador och lider. Det beräknas att 385 000 barn växer upp i hem med missbruksproblem. Våra politiker och myndigheter blundar för alla dessa personers lidande.

NU HAR ALKOHOLFORSKARNA upptäckt att pensionärer ökar sin alkoholkonsumtion och är en ny grupp som enligt forskarna kommer att kräva mera sjukvård. SPF:s förbundsordförande har slagit larm om detta.

Det är märkligt att regeringen vill medverka till att vi får flera sociala problem.

JAG HAR NÄRA SLÄKTINGAR som bor i glesbygden. Vi ser att alltmera av nödvändig service tas ifrån dem. Ett stort problem är många äldres möjligheter att klara sina behov av livsmedel. Livsmedelsaffärerna på landsbygden blir allt färre.

Här är ett område som försämras och som regeringen skulle förbättra. Jag förstår inte varför glesbygdens invånare så försummas.

Är det för sin egen bekvämlighet politikerna vill ha alkoholen hemkörd? Det skulle vara bättre att verkligen visa att ge glesbygdens invånare rimlig service.

BENGT ISAKSSON

IOGT-NTO, Vetlanda

Relaterat till artikeln