För ett år sedan gick Aneby kommun in i projektet, tillsammans med kommunerna Tranås, Ydre och Kinda.

Idén var att de deltagande kommunerna , i syfte att ta sig an två gemensamma utmaningar. En av dem handlade om att upprätthålla kommunal service, den andra om hur kompetensförsörjningen ska klaras.

Slussen skulle bli en hjälp för att fånga upp idéer och utveckla vår verksamhet, för att kunna genomföra saker, bättre, billigare och snabbare, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) och fortsätter:

Vi skulle också ta hjälp av landsbygden, till exempel lanthandlare.

Planen var att projektet skulle pågå under tre år. Till största delen finansierades det av Vinnova, som är en myndighet vars vision är att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland.

Efter bara ett år avslutas nu projektet. Kommunstyrelsen i Aneby har beslutat att säga upp avtalet med Vinnova.

Det blev inte som vi hade hoppats.

En orsak till det är att inte varit full närvaro, varken i arbets- eller styrgrupper. Det har i sin tur resulterat i att processen fördröjts. Aneby kommun har inte heller fullt ut kunnat avsätta de resursers som krävts för projektet.

Det har också konstaterats att de fyra kommunerna sedan tidigare har bra och etablerade samarbeten, vilket upplevts begränsande i arbetet med idéslussen.

Även övriga tre kommuner drar sig ur projektet.