– Vi ser nu att vi har ett prognostiserat underskott på 30 miljoner kronor.

Det konstaterar Anders Wilander (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Detta beror dels på att barn- och utbildningsnämnden har kvar sitt underskott, som ökat till nio miljoner kronor. En del av detta är ett underskott som kommer från kostavdelningen, nämligen tre miljoner kronor.

Diskussion med kostavdelningen

Med anledning av detta har nämnden bjudit in kostavdelningen till nämndsammanträdet i oktober för att få veta mer om vad dessa siffror innehåller och innebär.

Även socialnämnden visar på ett underskott, som visserligen förbättrats något, men som har ett prognostiserat underskott om 34 miljoner kronor.

Men enligt Wilander kostar det även att förädla mark, så som industritomter.

Överskott kan användas

Däremot visar kommunens bolag en vinst om totalt 35 miljoner kronor, ett överskott som till viss del kan komma att användas för att jämna ut resultatet i kommunen.

Nyinrättandet av tjänster måste först godkännas av kommunstyrelsen, enligt ett nytt beslut, vilket är ett sätt att hålla nere kostnaderna och bromsa utvecklingen.

– Vi måste vara återhållsamma. Varje krona är viktig, fastslår Anders Wilander.

Kommunstyrelsen kunde även besluta att investera i ett nytt system för inköp. Effekten av detta väntas spara kommunen fyra miljoner kronor om året. Tidigare var det sagt att detta skulle köpas in år 2020, men detta ska ske redan nästa år.

Kommundirektör Karin Semberg har sedan tidigare fått i uppdrag att se över besparingsåtgärder, på ett mer allmänt plan, för att kunna hålla nere kostnaderna. Ett arbete som fortgår.