I valrörelsen marknadsförde SD enskilda avlopp som en av sina viktigaste lokala frågor. Ett antal fastighetsägare på landsbygden har fått sina avlopp utdömda av kommunen, med kravet att bygga nya under nästa år.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår partiet att det i de fall där miljöförstöring inte är bevisat ska dispens ges att utnyttja sina avlopp tills de är fixade eller i värsta fall tills bostaden säljs.

När motionen behandlades av allmänna utskottet var ledamöterna eniga om att föreslå kommunfullmäktige att den ska avslås.

– Jag kan ha förståelse för att det kostar rätt stora pengar att göra nya avlopp, säger allmänna utskottets ordförande Lars-Erik Fälth (C) och fortsätter:

– Men samtidigt finns det ett regelverk för enskilda avlopp som gäller fastigheten och inte den som bor där.

Han påpekar att det handlar om att rena från fosfor och att en stor del av Aneby kommun ligger i så kallade höga skyddsområden, med krav på 90 procents rening. I ett normalt skyddsområde är det 70 procent som gäller.

– Till exempel är hela avrinningsområdet mot Svartån ett högt skyddsområde.

Enligt Lars-Erik Fälth går det inte att olika regelverk beroende på vem eller hur många som bor i en fastighet.

– Man kan jämföra det med att besiktiga en bil. Det måste ju ske oavsett om den gått 100 eller 5 000 mil på ett år.

Läs mer: Dyrare vatten och avlopp

Läs mer: Utsläpp måste upphöra