Frågan väcktes av Bengt E Carlsson (S), vid det senaste sammanträdet i fullmäktige. Han ställde den till kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M).

– Vid en jämförelse mellan länets kommuner samt Ydre hamnade Tranås på sista plats i befolkningsutvecklingen 2017 med 0,53 procents ökning. Kan det finnas ett samband med bristen på hyresrätter?

Vuxit tidigare

– Om vi backar till 1994 och framåt, så är vi den enda kommun på Höglandet som ökat sin befolkning, svarade Anders Wilander och fortsatte:

– Sedan 2007 har Tranås vuxit med totalt 1 200 personer och vi bör ligga på en ökning på 150 personer per år. Kopplingen vågar jag inte svara vare sig ja eller nej på. Det är viktigt att det byggs, men jag anser att man måste bygga för en kritisk massa som vill och har råd att flytta in. I Tranås är det framför allt villabyggen som prioriteras, det byggs som aldrig förr.

Bengt E Carlsson (S) pratade om bristen på lediga hyresrätter vid fullmäktiges senaste möte.

Foto Cecilia Undfors

Dyrast

– Tranåsbostäder vill bygga 30 lägenheter på Vitsippan och jag tror inte de bygger utan att veta att de kan hyra ut dem. Tyvärr är det ju så att nyproducerade hyresrätter är den dyraste boendeformen.

Bengt E Carlsson sa:

– Finns det inga lediga hyresrätter flyttar folk till Ydre eller Ödeshög istället, alla kan inte köpa sin bostad, sa Carlsson och gav exempel på att just detta förekommer.

Anders Wilander:

– Det här är en komplicerad fråga: Jag anser att man ska bygga det som efterfrågas och det är inte helt enkelt att bygga hyresrätter.

– Vissa kommuner klarar det, kontrade Carlsson.