Polisen har semester precis som alla andra vilket innebär att de är betydligt färre under sommaren jämfört med resten av året.

– Vi får prioritera hårdare helt enkelt, säger Johan Norrman, polisområdeschef för Jönköpings län.

Prio nummer ett är ingripandeverksamheten, alltså att hjälpa människor i nöd. Under sommaren rör sig människor oftare utomhus så detta tar även Polisen hänsyn till.

– Det är viktigt att vi försöker vara där människor samlas och är Fotbollsevenemang, konserter och mässor till exempel. Det är oftare inbrott när man är bortrest på sommaren så vi kollar extra på tips kring det, säger Johan Norrman.

Prio nummer två är jourutredningsverksamheten och som nummer tre kommer tillgången till utredande personal. På grund av detta läggs fokus på ungdomsärenden eller ärenden som måste hanteras snabbt.

– De ärenden som inte är brådskande, de får avvakta. Så kommer det vara tills vi kommer igång igen i mitten slutet augusti, säger Johan Norrman.

Polisen har precis som många andra yrken tillgång till semestervikarier. Dessa får dock inte arbeta som poliser utan exempelvis i receptioner.

– Har vi tur då kan vi anställa någon på polisutbildningen, säger Johan Norrman.

Men polisstudenter får inte heller vikariera som polis utan jobbar istället i arrest, i reception eller som civilutredare.