Annons
Vidare till tranastidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Per-Ola Nilsson: Därför bör Gunnel Lind (M) skjuta upp beslutet om Ekmarkspark

Gunnel Lind (M), ordförande i kommunfullmäktige i Tranås, har goda skäl att inte låta bygget i Ekmarkspark gå till beslut i augusti. Oavsett vad hennes parti tycker.

221 yttranden har kommit in med anledning av förslaget till ny detaljplan för Ekmarksberg 1:1 i Tranås. Av dessa är endast tre utan erinran, medan 202 motsätter sig all form av byggnation.

Kommunens samlade kommentar under delrubriken "Alternativa lägen" är anmärkningsvärd trots att den är kortfattad.

"I denna detaljplan är det aktuellt område som utreds. Tranås kommun undersöker många andra områden. För att kunna planlägga och bebygga de föreslagna ytorna måste man lösa problem som kostsamma saneringar av förorenade områden, områden som är mer utsatta för buller och områden som kommunen inte äger."

Att bygga i Ekmarkspark för att det är mindre krångligt än andra förslag är ett dåligt argument.

Kristdemokraterna sa i valrörelsen 2018 nej till byggnation i Ekmarkspark. I en insändare i tidningen den 30 april förklarade partiets ordförande Mats Antonsson att detaljplanen sedan den reviderades 2019 är mycket bättre och att partiet stödjer den. Det må vara logiskt ur partiets synvinkel, men att många lär ha tolkat deras tidigare hållning som ett definitivt nej till att röra parken är något de måste förhålla sig till.

Med M, KD, C och S finns en massiv politisk majoritet för att anta detaljplanen. Det gör det dock inte mindre allvarligt att denna majoritet uppenbart har misslyckats med att förankra sitt ställningstagande och sätta det i ett större sammanhang för många av sina väljare.

Grönytor i en stadsbild har stor betydelse för attraktivitet. De är platser för rekreation, lek, motion, umgänge och avkoppling. Att bebygga parkmark är i princip oåterkalleligt och kräver därför försiktighet. Ekmarkspark kan komma att krympa genom fler framtida ingrepp, som var för sig kan betraktas som små. Däremot kan den inte växa.

Samhällen och städer byggs successivt genom generationer. Framväxten speglar behoven av utveckling. Därför är det viktigt med demokratisk förankring och att ha på sig glasögon där man ser ingrepp som mer än enskilda händelser.

Att som Moderaterna i en insändare uppmana alla invånare att ställa sig i korsningen Falkgatan-Gillesgatan och använda ögonen för att se vad frågan "egentligen" handlar om tyder inte på respekt för dem som tycker sig se en större bild än vad som kan hända i en korsning just nu.

Detaljplanen återremitterades på kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Det gav dock inte den respit som motståndarna hoppats på. Ärendet kommer upp på tisdagens möte i kommunstyrelsen då det inte anses behöva ytterligare beredning. Efter att ha slussats igenom kan fullmäktige därmed gå till slutgiltigt beslut redan i augusti.

Ordförande i fullmäktige är Gunnel Lind. Hon tillhör Moderaterna, men hon är också kommunens informella talman och borgmästare. Den yttersta förvaltaren av den demokratiska processen i Tranås.

Det finns mycket som går att göra för att förankra beslutet bättre. En sak är att först slutbehandla L-motionen om att utlysa folkomröstning. En annan vore att visa att det finns helhetssyn och långsiktighet genom att införliva detaljplanen i den översiktsplan som håller på att tas fram för hela området.

En annan vore att inte låta beslutet fattas av en församling som är kraftigt decimerad på grund av pandemin. Antalet ledamöter har minskats från 41 till 21 ledamöter, vilket gör att allmänheten bara har hälften så många röstberättigade folkvalda att vända sig till.

Oavsett egen åsikt i sakfrågan har fullmäktiges ordförande alltså goda skäl att inte föra upp frågan på dagordningen i augusti.