I dagsläget har cirka 50 personer så kallade extratjänster inom Aneby kommun. Det är en arbetsmarknadsåtgärd som framför allt riktar sig till nyanlända. Under maximalt två år får deltagarna möjlighet att på ett mer aktivt sätt i arbetslivet lära sig det svenska språket samt skaffa sig ett CV som blir till nytta när vederbörande ska söka sig ut på den ordinarie arbetsmarknaden.

I samarbete med arbetsförmedlingen har barn- och utbildningsavdelningen inlett en satsning som fått namnet Barnskötarspåret. Det innebär att personer med extratjänster får chansen att utbilda sig till barnskötare. De har praktik tre dagar i veckan och studerar två dagar.

– Vi har totalt 20 platser. 12 av dem är i gång i dag, säger barn- och utbildningschef Bosse Rofors.

I den första delen av Barnskötarspåret får deltagarna lära sig om tekniska hjälpmedel. Efter nyår kommer det att handla om den mer professionsmässiga delen.

Enligt Rofors är det en bra barnskötarutbildning.

– Den motsvarar de krav som Skolverket ställer.

Efter jul börjar ytterligare fem deltagare på den aktuella utbildningen.

– Det är personer som redan jobbar hos oss men som inte har några fasta anställningar.

Under tiden som barnskötarutbildningen pågår kanske en del av extratjänsterna övergår till nystartsjobb. Då måste bu-avdelningen anlita vikarier. Det gäller även för nämnda personer utan fasta anställningar.

– Det har vi dock inga pengar till. Därför ansökte vi hos kommunstyrelsen om en förstärkning för våra vikariekostnader.

Kommunstyrelsen har beslutat att bidra med 450 000 kronor, för att som det heter främja ett arbete som skapar innanförskap för den personal som kompetensutvecklar sig via barnskötarspåret.

– Syftet är att göra folk mer anställningsbara och att minska arbetslösheten, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Även arbetsförmedlingen bidrar med en rejäl summa, 630 000 kronor.

De båda bidragen är avsedda för 2019. Enligt Bosse Rofors är tanken dock att barnskötarutbildningen ska pågå under flera år.

– Man vi kan bara beviljas bidrag ett år i taget, säger han.

Nämnas kan att det i dagarna blev klart att extratjänster stoppas från och med 1 januari 2019. Pågående anställningar påverkas dock inte av detta.

Läs mer: De förstärker organisationen