I dagsläget har kommunen ett fåtal platser till de anställda på Berget och Ågränden men från och med 1 oktober kommer kommunen inte att ombesörja det för oss anställda. De menar att som arbetsgivare är man inte skyldig att ombesörja parkering. De som jobbar på Lövstagården, Uvaberg, Östanå samt Råsvägen behöver inte själva hyra en parkeringsplats utan det ingår.

Kommunen menar att antingen får vi hyra en plats för 220 kr i månaden, eller parkera där som alla andra och behöva gå och flytta bilen och snurra på en p-skiva var fjärde timme eller hänvisar de till parkeringen som är vid stationen där de som pendlar parkerar.

Är detta rimligt då den parkeringen ska användas av pendlare och inte av oss kommunanställda på Berget?

De som jobbar på stadshuset behöver väl knappast hyra sina platser utan de ingår nog?

Tranås kommun som arbetsgivare bör kunna ombesörja parkeringsplatser till sina anställda även på Berget i dessa tuffa tider som råder inom äldrevården med besparingar på personal och verksamhet över lag.

Personalen på Ågränden och Berget

Relaterat till artikeln