I förslaget, adresserat till kommunfullmäktige, påpekas det att många barn, även i relativt låg ålder, måste passera Storgatan på väg till och från skolan i Furulidsområdet.

Miljöpartiet påpekar att det vissa tider är rätt mycket trafik på den aktuella gatan.

”Vi menar att det behövs reglerade övergångsställen både norr och söder om torget, för att underlätta för att barn som vill gå eller cykla till skolan ska kunna ta sig över Storgatan på ett säkert sätt”, skriver partiet.

I motionen hänvisas det till en artikel i tidskriften Forskning och Framsteg. I den står det bland annat att forskning visar att barn upp till 14 års ålder har svårt att bedöma avstånd och hastighet.

Miljöpartiet yrkar på att kommunen ska få i uppdrag att i samråd med Trafikverket undersöka var det är lämpligt att placera minst två trafikljusreglerade övergångsställen på Storgatan. Det ska vara på platser där barn förväntas passera på väg till och från skolan.