Orderingången ökade med två procent under det andra kvartalet och rörelseresultatet landade på 90 miljoner kronor (89 miljoner i fjol) under samma period.

Den konjunkturavmattning som företaget sett i många delar av Europa och som tidigare påverkat efterfrågan i Finland, märks nu även i Sverige.

Tillväxttalen både för omsättningen och orderingången är lägre jämfört med vad OEM presenterat under de senaste åren.

I Sverige är det i första hand OEM Electronics, OEM Motor, Telfa och Agolux som uppvisar starkast utveckling.

– Konjunkturen är som tidigare konstaterats svårbedömd och efterfrågan skiftar i högre grad än tidigare mellan våra verksamheter. Samtidigt är en av OEM:s styrkor att vi har många bolag på en rad olika marknader vilket sprider riskerna, säger vd:n och koncernchefen Jörgen Zahlin, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det är när marknaden viker som det ofta uppstår nya intressanta möjligheter med nya kunder och leverantörer. Den lägre tillväxttakten ger även anledning att ytterligare jobba med effektiviteten. Att exploatera möjligheter i svagare marknadsläge har historiskt varit en viktig del i våra framgångar och det är med tillförsikt vi ser fram emot höstens utmaningar.