Cabavo AB, har sitt huvudkontor i Täby, och de bedriver handel med elmotorer, servoställdon och styrelektronik för industribruk.

– Cabavos sortiment kompletterar vårt produktprogram inom området motorer. Verksamheten ska integreras med OEM Motor AB vilket innebär att synergieffekter kan tillvaratas samtidigt som vårt kunderbjudande stärks, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International i ett pressmeddelande.

Cabavo AB har en årlig omsättning på åtta miljoner kronor och förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEM:s resultat under innevarande år.