Diskussionerna om bättre lokaler för socialpsykiatrin, där vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att behovet kommer att öka, har pågått länge. Tidigare i år tog nämnden beslut om en flyttrockad som innebär att boende för personer med psykiska funktionshinder samlas på Bäckagården.

– Vi har pratat hela mandatperioden och lyft fram ordentligt att vi gärna vill ha en nybyggnation till den här gruppen. Men vi har inte fått igenom det eftersom det varit mycket fokus på förskolan och skolan och det förstår jag också att det behövs, vi har en budget där prioritering gäller. Men det har också inneburit att detta dragits ännu längre fram i tiden, säger nämndordförande Carina Bardh (M).

Men nu ser det alltså ut som att det kan bli nya lokaler ändå. Förvaltningen har inlett en dialog med kommunala bostadsbolaget Witalabostäder som nu planerar att uppföra lägenheter på Falken 10. Bostäder som bolagets ordförande Peter Sjöbladh (M) under fullmäktiges möte i veckan gjorde klart att man kan tänka sig att hyra ut till förvaltningen.

– Det var lite nytt för mig också. Jag blev jätteglad för det, nu finns det goda chanser för oss att få en nybyggnation till 2016.

Förhandlingarna pågår och nämnden har ännu inte gett sitt klartecken, men Bardh menar att det ser lovande ut.

Hon poängterar att flytten av Lunden till Dalen som är på gång på Bäckagården kommer att fortskrida enligt planerna.

– De får jättebra boende där med fina lägenheter i markplan.

Huruvida ett nytt boende blir en ersättning eller ett komplement till de bostäder som i dag finns i socialpsykiatrin återstår att se.

– Det får vi se, när vi fått detta bekräftat och hur det ser ut om två år, vad det kommer att bli. Det är behovet och antalet lägenheter som får avgöra.