Tidningen har tidigare redogjort för ärendet. Den sökandes önskan är att uppföra en villa på en plats utanför tätorten i Aneby kommun. I samma område ligger redan ett antal bostadshus.

Tidigare i år beslutade samhällsbyggnadsnämnden att neka bygglov för den aktuella ansökan.

Smälte inte in

Det motiverades med att den tänkta byggnaden inte alls skulle smälta in, varken i befintlig bebyggelse eller miljön i stort. När berörda grannar fick tycka till inför beslutet var även de emot att villan skulle få byggas.

Nu har vederbörande kommit in med en ny ansökan, med ett annat utseende på huset. Det är en byggnad på två våningar och drygt åtta meter hög.

Grannarna har på nytt fått säga sitt. Åsikten är att villan skulle bli för hög.

Blev votering

När den nya bygglovsansökan fanns på ärendelistan blev det diskussion i samhällsbyggnadsnämnden. Eftersom ledamöterna inte kunde enas fick det bli votering, där bygglov ställdes mot bordläggning av ärendet och besök på den tänkt byggplatsen.

Voteringen slutade med siffrorna 4-3 för det sistnämnda alternativet. Innan det på nytt kan bli aktuellt att ta ställning till bygglov eller ej, ska alltså politikerna i nämnden göra ett platsbesök.

Läs mer: Dyrt att bygga utan startbesked