Startbesked har sedan tidigare beviljats på den aktuella tomten för en annan byggnation, vilket också hade ett grannmedgivande. Men under arbetet byggdes likväl en stor altan under kort tid, som helt saknar bygglov.

En granne anmälde detta till nämnden då denne anser att det inte finns något grannmedgivande på extrabygget. Altanen är även placerad på ett sätt att den upplevs hög och dominant.

Grannen tror även att värdet på dennes hus minskar med anledning av detta.

– Det har blivit en grannfejd av det och vi har begärt att de ska riva delar av altanen. Den ligger så pass högt att man tittar rakt ner på grannen. Vi måste sätta ned foten. Det här är kommunens uppfattning om det hela, förklarar Holmstedt.