Representanter från Tranås United var på plats och med sig hade de budskapet att det är brist på lediga markområden i centrala Tranås.

– Det är upp till kommunen att hitta lämpliga platser, säger kommunalrådet Anders Wilander (M).

För att uppmuntra byggande utanför stan, i Gripenberg, Linderås och Sommen, halveras anslutningsavgiften till kommunalt VA. Det innebär en minskning på 55 000-65 000 kronor per fastighet. Tomtpriset blir 10 000 kronor där kommunen är ägare.

Tillväxtavdelningen jobbar för högtryck och förstärks med en ny tjänst. Personen ska samordna och planera mark- och bostadsförsörjning och utökningen görs efter kommunrevisionens granskning. Rekommendationen var att intensifiera arbetet med att få igång byggandet av bostäder.

När Stoeryds industriområde växer och företag ska bygga till måste en kommunal VA-ledning flyttas. Kostnaden beräknas till 2,5 miljoner kronor och över hälften bekostas av VA-kollektivet. Kommunstyrelsen skjuter till 700 000 kronor och ett företag i området lägger 250 000 kronor.

Ett annat ärende gällde SD-förslaget om förändrade fullmäktigemöten. Partiet tycker att mötena blir för långdragna när de alltid ska inledas med information från någon nämnd.

Kommunstyrelsen köper resonemanget och föreslår att alla nämnder informerar på en och samma gång, en gång om året. Så skedde för övrigt nu i augusti.

– Jättebra, fullmäktige är kommunens högst beslutade organ och då gäller det att vara på tå. Mötena ska ägnas åt besluten, säger Björn Forsell (SD).

Partierna har enats om en strategi för integrationsarbete och ett integrationspolitiskt program, som klubbas i fullmäktige inom kort.

– Detta ska sedan ut till förvaltningarna och resultera i handlingsplaner, säger Anders Wilander.