De muntliga hoten förstärktes, enligt åtalet, genom att mannen höll ett basebollträ i handen när han uttalade hoten.

Enligt åtalet var hotet sådant att kvinnan kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin egendom och personliga säkerhet.

Mannen själv har förnekat att han gjort sig skyldig till brott i det sammanhanget. Utöver olaga hot misstänks mannen även för Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Mannen ska, utöver basebollträ, även ha haft kniv med sig trots att det inte var befogat. Åklagaren menar att de båda föremålen var ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

I det fallet har mannen vidgått händelseförloppet, men han förnekar att han gjort sig skyldig till brott.

Några dagar efter nämnda händelse, som ska ha inträffat i augusti i år, ska mannen ha fått ett beslut om kontaktförbud. Beslutet innebar förbud för mannen att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter kvinna. Mannen ska dock ha brutit mot kontaktförbudet redan samma dag, enligt åtalet. I ett meddelande till kvinnan ska mannen ha skrivit ”vi kan träffas i samförstånd”.

Överträdelse av kontaktförbudet ska mannen ha erkänt i polisförhör.