Mannen är i fyrtioårsåldern och bor i Jönköpings kommun.

Den 19 juni i fjol ska han ha våldtagit en kvinna i en lägenhet på Råslätt.

– Brottspåståendet är en våldtäkt och det är enligt vad som påstås i lagstiftningen. Jag går inte in på närmare detaljer om vad som har skett, säger kammaråklagare Pernilla Törsleff.

Från och med den 16 november i fjol till den 13 januari i år ska han dessutom ha överträtt kontaktförbudet mot en annan kvinna i Jönköping.

Totalt 39 gånger ska han, trots kontaktförbudet, antingen skickat sms eller träffat henne personligen.

– Antalet överträdelser av kontaktförbud är uppe i så många. Och det i förening med den ganska allvarliga brottsligheten i form av en våldtäkt gör att jag tycker att det finns skäl för en häktning, säger kammaråklagare Pernilla Törsleff.

De båda kvinnorna är i medelåldern, enligt åklagaren. Mannen är misstänkt på sannolika skäl.