Grännaberget är ett populärt resmål för många som besöker Gränna, dels för dess fantastiska utsikt över Vättern och Visingsö men också de gamla husen och det populära caféet Kaffestugan. Ovanför parkeringen finns det även en damm vid namn Bergadammen, som de senaste dagarna fått mer uppmärksamhet än vanligt.

Bild 1 av 5 Några av de 1000 solabborrar som har hittats i Bergadammen.

Foto Jonathan Bryskhe

– Det var en person som hade varit här och metat lite och fått upp en fisk som han inte kände igen, då hörde han av sig till oss. Sen åkte vi hit själva och verifierade det hela, berättar Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent hos Länsstyrelsen Jönköping.

Relaterat till artikeln

Fisken visade sig vara en solabborre, en abborre som normalt hittas i Nordamerika.

– Den är klassad som invasiv och det innebär att den utgör ett hot mot våra egna ekosystem och fauna i vattendragen och sjöarna, berättar Karl-Magnus Johansson.

Ett beslut togs om att dammen skulle tömmas på vatten för att hindra ytterligare påverkan på ekosystemet och i tisdags drog arbetet igång med både personal från Länsstyrelsen och Räddningstjänsten. Sedan dess har vatten pumpats ut konstant dag som natt, ytterligare några dagar kommer behövas för att helt tömma dammen tror Karl-Magnus.

Totalt har det rört sig om bra över 1000 solabborrar som funnits i sjön och eftersom det hittats flera generationer av arten menar Karl-Magnus att fisken antagligen har funnits i dammen i några år. Några av fiskarna har plockats upp för att skickas på analys till SVA för att undersöka om de bär på någon form av sjukdom.

– Resten av fisken, det stora antalet, kommer bara ligga kvar och dö här helt enkelt, säger Karl-Magnus.

Så det kommer lukta lite rutten fisk?

– Ett tag kanske det luktar mindre gott, så kan det nog bli.

Förhoppningsvis kommer vinden blåsa åt rätt håll så att lukten drar sig bort men ligger vinden på är det en god chans att lukten av skog inte är den enda som besökare på Grännaberget kommer känna de närmaste dagarna.