I debatten, som hölls av Hall Medias onlinechef Patricia Svensson, deltog Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare för Hall Media, Tomas Lundström, redaktionschef på SVT Småland, Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola, Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna och Michael Österlund, biträdande programdirektör på Sveriges radio.