Dagen efter valet kom denna ledarsida med en uppmaning – tiden då blocköverskridande samtal skulle bli nödvändiga i Region Jönköpings län var kommen. Förra mandatperioden hade präglats av uppslitande debatter om organisatoriska sjukhusfrågor och ett parlamentariskt kaos som kulminerade när Sverigedemokraterna fällde alliansens budget hösten 2017.

Det tog nästan tolv veckor och alla andra landsting i landet hann före, men på fredagen var det så dags för det nya styret att visa sig – och det blev ett blocköverskridande sådant. Inget litet heller. S, MP, KD, C, L och Bevara Akutsjukhusen samlar 53 av fullmäktiges 81 mandat.

Socialdemokraternas ingång i förhandlingarna var att locka över ett borgerligt parti till den rödgröna sidan, medan de borgerliga partier som uppvaktades ville vara minst tre. Att det landade i det sistnämnda är ett gott betyg till förhandlarna från högersidan och ger en välbehövlig borgerlig tyngd åt det som kallas "Koalition för Region Jönköpings län". Att posten som regionstyrelsens ordförande går till Kristdemokraterna tyder också på att S inte gått in i förhandlingarna med den maktarrogans man gärna förknippar med partiet. Tolv år i opposition har förmodligen ökat incitamenten för pragmatism. KD:s regionråd Mia Frisk väntas tillträda som regionens högsta höns.

I den tyngsta nämnden – nämnden för folkhälsa och sjukvård – går ordförandeposten dock till S, medan koalitionspartnern Bevara Akutsjukhusen får viceposten. Den väntas gå till Eksjöläkaren Martin Nedergaard-Hansen. Det var givetvis den nämnd som var intressantast för det nya partiet att få en presidiepost i. Partiet bildades så sent som i år av sjukhuspersonal, i protest mot de omorganisationer som genomförts vid länets tre akutsjukhus.

Det finns anledning att vara försiktigt positiv till att S och BA tar kommandot i nämnden. Ledarsidan har flera gånger varit kritisk mot den centraliseringspolitik som alliansen fört avseende klinikverksamheten i länet. Förhoppningsvis kan BA agera mer som konstruktiv kraft än som blåslampa i nämnden. Det nya styrets viktigaste uppgift under mandatperioden blir att återupprätta väljarnas förtroende för sjukhuspolitiken – och inte minst att få den förankrad i verksamheten.

Mycket kan förstås sägas om att sex av nio partier går samman. En sak är att oppositionen med M, SD och V (som har ett valtekniskt men inte politiskt samarbete med koalitionen) blir torftig och splittrad. En annan är att många ideologiska inriktningar ska jämkas samman inom styret. Mia Frisk gav ett viktigt besked under presskonferensen. Vårdvalet i sin nuvarande form ligger fast, men utökas inte.

Det är i och för sig beklagligt om det inte går att fortsätta öka valfriheten inom exempelvis psykiatrin, men det är trösterikt att det inte kommer att bli krig om redan erövrad mark.

Nu börjar det verkliga jobbet.