Bakgrunden är en tvist mellan Värmdö kommun och en fristående förskola. Kommunen upptäckte att förskolan inte tillhandahöll blöjor till barnen – hotade med vite och krävde att förskolan skulle ställa fram blöjpaket.

I augusti dömde kammarrätten i Stockholm till Värmdö kommuns fördel. Rätten resonerade som så att föräldrar påtvingades en kostnad som är nödvändig för att barnen ska kunna vistas på förskolan och att det stod i strid med reglerna för maxtaxa. Maxtaxan infördes 2002, är baserad på inkomst upp till ett tak och när det taket är uppnått får inga andra avgifter tas ut.

Huvudmannen bakom förskolan överklagade – och sedan dess har förmodligen många kommuner oroligt hållit andan. På fredagen kom beskedet – Högsta förvaltningsdomstolen medger inte prövningstillstånd och därmed ligger kammarrättens dom fast.

Högsta förvaltningsdomstolen borde ha prövat saken i stället för att lita till en enskild kammarrätts beslut i en fråga som berör kommuner i hela landet. Rätten borde också ha ändrat domen och dömt till den fristående förskolans fördel.

Blöjor må vara ett måste för alla barn som använder dem. Men till andra otvivelaktiga måsten som inte förskolan brukar stå för hör också till exempel kläder, skor och alla andra saker barnen behöver oavsett om de är i förskolan eller hemma.

Acceptansen för att släpa med blöjpaket till förskolan torde också vara hög bland rikets föräldrar. Det är nämligen det normala – Värmdö kommun är ett sällsynt undantag.

I en undersökning som nyhetsbyrån TT gjorde tidigare i år uppgav bara 18 kommuner, främst i Stockholmsområdet, att de tillhandahåller blöjor i kommunala förskolor. 156 kommuner svarade nej.

Nu ser det ut som om landets kommuner som tillämpar maxtaxa inte har något annat val än att börja betala för blöjor. Malmö stad har uppskattat att deras prislapp kan krypa upp emot tio miljoner kronor på ett år.

Det är ett hårt och onödigt slag mot redan pressade kommuner. 116 kommuner har uppgett att det blir besparingar på förskola/barnomsorg under nästa år (SVT 26/11).

Dessutom lär risken att kommuner köper in blöjor mer eller mindre i onödan vara stor. För vilken förälder vill inte välja en specifik sorts blöja till sitt barn?

Relaterat till artikeln