Faktum är att det är ett småländskt problem där samtliga småländska län återfinns på topp fem över länen där störst andel tjänstemän jobbar övertid där Jönköpings län ligger i topp.

Övertidsberget är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor. Vi hinner inte med det vi ska under ordinarie arbetstid.

Balansen mellan kraven som ställs på de anställda och de resurser som finns måste bli bättre. Det är arbetsgivaren som har ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren måste se till att chefen har den kunskap som krävs för att kunna hantera och förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Det måste vara tydligt för den anställde vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till.

Arbetsmiljöfrågan är viktig för Unionen och den borde vara av allra högsta vikt även för arbetsgivarna. Ohälsosam stress riskerar att leda till sjukskrivningar som är kostsamma för så väl företaget som den anställde.

Arbetsmiljön måste förbättras. En av de viktigaste åtgärderna är att säkerställa att alla anställda får tid för återhämtning. Vi behöver alla vila hjärnan och koppla av från jobbet emellanåt. Se till att ni på arbetsplatsen har en tillgänglighetspolicy där det står när ni förväntas vara tillgängliga på mejl och telefon så att det är tydligt när det är okej att vara helt ledig från jobbet.

Och se till att anpassa kraven efter resurserna. Ingen ska behöva jobba sex dagar i veckan för att hinna med sitt jobb.

Magnus Sjöholm

regionchef Unionen Småland