– Vi har mellan 500 och 600 personer i kö hela tiden nu, säger stiftelsen Aneby bostäders vd Jens Larsson.

Kön till stiftelsens cirka 500 lägenheter växer hela tiden och tros vara den längsta någonsin. Främst är det tvåor och treor som efterfrågas.

Larsson ser olika förklaringar till det ökade trycket.

– Folk trivs och vill bo kvar i Aneby, säger Jens Larsson.

– Och Aneby har skapat ett bra rykte som lockar hit nya invånare, fortsätter Larsson, som varit vd på Aneby bostäder sedan i oktober månad.

Bostadsbristen i kringliggande kommuner kan också vara en bidragande orsak, tror han.

– Det kan säkert påverka, det går ju smidigt att pendla till Huskvarna och Jönköping från Aneby, exemplifierar han.

Flera nya lägenheter har tillskapats i Aneby tätort de senaste åren. Men det räcker inte på långa vägar, konstaterar kommunalråd Lars-Erik Fälth (C).

– Aneby bostäder har ett 50-tal nya lägenheter de senaste åren, säger han och syftar bland annat på lägenheterna i kvarteret Violen vid kulturskolan och lägenheterna i kvarteret Jordgubben (på Ekholmsborgstomten) som kommunen förvärvat av Byggvision AB.

– Vi är inte riktigt vana vid detta, att ha så lång kö till hyreslägenheterna. Går man tillbaka en fem, sex, sju år så fanns det alltid lediga lägenheter inom någon eller ett par månader, fortsätter Fälth.

Just nu pågår byggnationen av nya Aneby bostäders lägenheter vid det tidigare värdshuset. Etapp ett, med 16 lägenheter, ska vara klart under nästa år och etapp två, med lika många bostäder, ska vara klar året därpå.

– Det är en stor investering på 40 miljoner kronor, berättar Jens Larsson.

För något år sedan köpte kommunen de tidigare tvångsförvaltade fastigheterna i kvarteret Linden, på Köpmangatan, på exekutiv auktion. Exakt vad som ska hända i det kvarteret är ännu oklart, men det kan bli aktuellt med lägenhetsbyggnation även där.

– Vi håller på att titta på om vi ska köpa det av kommunen. Köper vi det kan det bli så att vi behåller Köpmangatan 5 och renoverar upp det och river resten. Vi planerar för att bygga nya bostäder om vi river, men där är vi inte än, säger Larsson.

En eventuell renovering i det kvarteret skulle kunna påbörjas under 2018, tror Larsson. En nybyggnation, med ett flertal lägenheter, kan tidigast bli aktuell om ett något år.

Från kommunens sida arbetar man också för att möjliggöra framtida byggnationer. Som exempel kan nämnas att detaljplanen för kvarteret Smultronet, vid vårdcentralen, har gjorts om för att i framtiden möjliggöra byggnation av lägenheter.

– Vi har möjliggjort för byggnation av ett 20-tal lägenheter där, men sen gäller det att stiftelsen orkar med också, säger Fälth.

– I vårt fall, i Aneby, har vi inga privata nybyggen av lägenheter på gång, poängterar han.

Kommunen och stiftelsen Aneby Bostäder tittar även på möjligheten att stiftelsen, på uppdrag av kommunen, ska bygga ett trygghetsboende i centrala Aneby inom kort.

– Det är ett ordentligt tryck på Druvans trygghetsboende, säger Fälth.

– En del av de som står i kö till vanliga lägenheter är personer som egentligen är i behov av ett trygghetsboende, men som inte har fått plats på Druvan, fortsätter han och tillägger att man just nu håller på att titta på vilka volymer och ytor som behövs vid en eventuell byggnation.

I nuläget tittar kommunen och Aneby bostäder på två olika tänkbara platser för ändamålet, dels grönområdet precis söder om Konserthuset dels platsen där Gula villan är belägen idag.

– Vid Konserthuset kan man börja bygga direkt, ska man ersätta Gula villan krävs en planändring. Ska planen ändras, tar det längre tid, säger Fälth.

Diskussioner om framtida bostadsbyggnationer förs hela tiden, men det går inte att bygga hur mycket som helst, menar Aneby bostäders vd.

– Vi har många projekt på gång. Det är positivt och roligt, säger Larsson och tillägger;

– Vi vill gärna bygga hela tiden, men det går inte. Det går åt både tid, kraft och pengar och vi måste mäkta med projekten vi tar på oss, säger Larsson.