Enligt statistik från branschorganisationen Svenska bryggerier uppgick försäljningen av energidrycker, såsom Redbull, Monster och Rockstar, till drygt 50 miljoner liter under 2017. Därmed fortsätter drycken att locka konsumenterna. Sedan 2014 har försäljningen nämligen ökat med 44 procent skriver TT.

Men energidrycker är alltjämt ett kontroversiellt ämne. Många anser att drycken utgör en hälsofara. Livsmedelsverket uppreder just nu om det behövs åtgärder för att begränsa tillgången till energidrycker bland barn och unga, exempelvis genom att införa en åldersgräns vid försäljning. Resultatet ska redovisas i december.

Dagligvaruhandeln slöt en frivillig branschöverenskommelse 2009 om att inte sälja energidrycker till barn yngre än 15 år. Men den åldergränsen följs inte av alla.

Vi har haft anledning att titta på hur dagligvaruhandeln efterlever kontrollen på folköl och det är handlarna duktiga på. Men vad gäller energidryck verkar det vara en del som struntar i det, säger Fredrik Sörbom, som arbetar för Sveriges bryggerier, till TT.

Barnhjärtläkaren Peter Munkhammar vill omgående införa en 18-årsgräns för energidrycker. Han uppger att han möter unga patienter som söker hjälp för bröstsmärtor, yrsel, oro eller oregelbundna hjärtslag, ofta till följd av en hög konsumtion av energidrycker.

Energidrycker innehåller farmakologiskt verksamma substanser som påverkar kroppens alla organ. Inget av det här behöver kroppen, men man tillför ämnen och exakt vad de gör med kroppen vet ingen, säger han och varnar särskilt för risker som kan uppstå om en person med ett medfött hjärtfel dricker energidryck, säger Peter Munkhammar.

Peter Munkhammar framhäver forskningsresultat som pekar mot att en kombination av energidryck och alkohol skulle kunna ligga bakom plötsliga dödsfall hos flera unga personer.

Livsmedelsverket pekar på flera stora studier som har slagit fast att energidrycker inte är farliga "vid en måttlig konsumtion". Den inställningen delar Mark Personne, överläkare vid Giftinformationscentralen, uppger TT.

Så länge koffeinhalten är så stor som den är i de drycker som säljs lagligt så ser vi inte någon akut förgiftningsrisk, säger han.