– Det finns inga avvikande uppfattningar, säger Diana Laitinen Carlsson. I kommunstyrelsen är vi överens om att akutsjukhuset i Eksjö behövs.

Hon påpekar att sjukhuset är en av de största arbetsplatserna i länet och att det satsas mycket på ombygget. De vill även behålla akutsjukhusen i Jönköping och Värnamo och har ett gott politiskt samarbete kring frågan.

– Såna här utspel skapar bara oro, säger Laitinen Carlsson. Vi behöver få lugn och stabilitet. Inte minst för de anställda på sjukhuset men också för de som behöver vård.

Hon ser som en privat ståndpunkt och väljer att lita på de ledande politikerna i regionen.