– Jag tycker absolut det är positivt att kommunen växer. Det jobbar vi för att den ska göra, säger han.

– Men sen ska man komma ihåg att det kostar att växa och att det krävs viss planering, fortsätter han.

Att i ett tidigt skede ha befolkningsutvecklingen i åtanke i planeringen vid till exempel lägenhetsbyggnation och planering av framtida skol- och förskoleorganisationer är a och o, menar Fälth.

– Det är minst lika viktigt att ha med det i planering när kommunen växer som när den minskar, säger Fälth.

– Det väcker helt klart vissa frågor att ta ställning till när man växer. Men det är mycket angenämare att jobba med befolkningsökning än med minskade befolkningssiffror och minskade skatteintäkter, fortsätter han.