– Den beskrivningen vänder jag mig emot, det är att förminska betydelsen av vad en byggnation skulle innebära, tycker Kew Nordqvist.

– Argumentet från dem som är för en exploatering är att gräsmattan inte används. Men då är mitt motargument att gräsytan utgör en buffert mot själva parken. Försvinner ytan bildas en ny buffert där parkområde tas i anspråk.

– Dessutom är det nativt att tro att de 200 personer som kan komma att bosätta sig där inte använder parken som sin bakgård.

Det låter som att ni aldrig kan bli helt överens mellan partierna?

– Nej, det blir vi aldrig om man går vidare med planerna.

Var ska man bygga då?

– De här bostäderna kommer ändå inte att räcka, Fler alternativ måste fram och då är det bättre att jobba på det och låta parkavdelningen fortsätta att utveckla Ekmarkspark.

Kew Nordqvist tycker att politikerna i högre utsträckning ska använda det kommunala planmonopolet som innebär att det är kommunen som bestämmer hur mark ska användas och bebyggas.