Annons
Vidare till tranastidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Varför intar Nässjö en passiv roll?

Den 1 april innevarande år publicerades i Smålands Dagblad en artikel med rubrik ”Nässjö avvaktar med krisledningsnämnd”. Denna artikel var föranledd av en skrivelse med undertecknad som avsändare till Nässjö kommuns samtliga kommunalråd inklusive,för kännedom, till Smålands Dagblad.

I min skrivelse efterlyste jag på grund av stundens allvar, pandemin med coronasmittan, att en krisledningsnämnd omedelbart skulle konstituera sig samt att denna nämnd då skulle överta ”hela eller delar av verksamheten för samtliga nämnder och fatta de beslut som är nödvändiga med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning”.

Innebörden var att ledamöterna i Nässjö kommunstyrelse då skulle utgöra denna krisledningsnämnd, allt enligt gällande lag samt Nässjö kommuns eget reglemente och som bland annat reglerar tillsättandet av denna nämnd. Min avsikt med denna skrivelse var givetvis att ”trycka ihop” beslutsprocessen och därmed att kommunstyrelsen skulle kunna ta snabba beslut om så tarvas i stället för att processa en mycket viktig fråga genom alla politiska instanser som för närvarande görs.

Ordföranden för den presumtiva nämnden, kommunstyrelsens ordföranden Anna-Carin Magnusson (S), anförde som svar på min propå att det inte var nödvändigt då Nässjö kommuns nämnder klarar av sitt uppdrag.

Det kan bara konstateras att många fler kommuner nu valt att aktivera sina krisledningsnämnder, bland annat kan nämnas Karlshamn, Västervik, Hudiksvall och Ängelholm. Kommuner som har cirka motsvarande innevånare i antal som vår egen kommun, Nässjö.

Man kan undra vad detta beror på att Nässjö ännu intar en passiv roll i det att kommunen ännu inte aktiverat sin nämnd. Enligt min uppfattning är det nu befogat att aktivera denna då det synes föreligga ett behov av att samordna verksamhet som ”normalt” handhas av facknämnderna genom dess förvaltningsorganisation, som inte går att samordna genom den kommunövergripande krishanteringsorganisationen, till vilken även Anna-Carin Magnusson hänvisar till i sitt svar till mig via tidningen. Vidare, enligt min uppfattning, strider kommunens nuvarande passiva agerande både gentemot Sveriges Kommuner och Regioner rekommendationer med anledning av covid-19 samt gentemot Nässjö kommuns ”strategi och plan för hantering av allvarlig eller extraordinär händelse 2010-2023” antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2020.

En annan möjlig förklaring till kommunens passivitet kan även vara, vilket i så fall skulle vara skrämmande, att vissa politiker kommer att förlora den ”makt” de anser sig i dag besitta därest Nässjö kommuns ledamöter i  kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd, vid en aktivering av krisledningsnämnden. De politiker som i dag besitter vissa positioner förlorar då sin ”makt” då de inte har någon ordinarie plats i kommunstyrelsen. Jag hoppas att så verkligen inte är fallet men om så skulle vara är det säkert inte första gången det resoneras så i ”vissa kretsar”.

Avslutningsvis är mitt råd till kommunens företrädare i detta fall att kommunstyrelsens ordförande omedelbart aktiverar ”sin” krisledningsnämnd.

Lennart Forsberg Norra Sandsjö

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel