Det är föräldrar, biobesökare, busschaufförer, kommun- och landstingspolitiker, skolelever, patienter, företagsledare, idrottare och butiksbiträden. Det är din granne, din arbetskamrat – ja, kanske du själv?

Hörapparater ger inte perfekt hörsel, men är en god hjälp. Särskilt bra blir det när det finns teleslinga (hörslinga). Då kan vi sätta hörapparaterna på T-läge och med ens överförs det skådespelaren eller föreläsaren säger direkt till hörapparaterna, enkelt och trådlöst.

Det gör enorm skillnad! Plötsligt kommer rösterna nära. Plötsligt hör vi.

Men teleslinga saknas i många publika lokaler, och om det finns slinga är det inte självklart att den fungerar eller att den ens är på. Följden är att hörselskadade stängs ute och oftas tvingas lämna möten och föreställningar, bara för att vi inte hör. Eller så sitter vi kvar, utan en chans att uppfatta skämten, replikerna, argumenten. Närvarande, men ändå utanför.

Så ser det ut, trots att diskrimineringslagen numera förbjuder bristande tillgänglighet.

Därför deltar vi i Hörselskadades distrikt Skaraborg (HRF) i den rikstäckande satsningen ”Slingkollen”. Det innebär att vi gör enkla kontroller av teleslingor i olika lokaler, utan kostnad, och ger goda råd om hur en verksamhet kan bli mer hörselsmart och tillgänglig.

De lokaler som har en fungerande teleslinga får sätta upp Slingkollens OK-dekal – ett kvalitetsbevis som varje lokalägare kan vara stolt över! Slingkollen-märkningen ger alla som använder hörapparater klart besked: Här hos oss är du välkommen och kan vara delaktig.

Vi uppmaning nu alla lokalägare och arrangörer: Se till att det alltid finns teleslinga – och att den fungerar! Det är ett enkelt sätt att få nöjda besökare och visa respekt. Respekt för alla människors rätt att ta del av kultur, underhållning, politik, information och samtal. Respekt för hörselskadades rätt att vara delaktiga i det samhälle vi lever i. På våra villkor.

Agne Fröjdh, ordförande Hörselskadades distrikt Skaraborg (HRF)