Annons
Vidare till tranastidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Nässjöåns förorenade vatten kan innebära fara för golfbanan

Nässjö golfklubb med anor från 1988 är utan tvekan en av Nässjö kommuns mest betydelsefulla föreningar och golfsporten fyller utan tvekan en viktig samhällsfunktion och som dessutom bidrar till nyttig motion och samvaro för medlemmarna i klubben. Det är också viktigt att golfbanorna håller god kvalitet dels för de egna medlemmarnas skull men också för att stimulera gäster från andra håll till spel som då genererar intäkter för Nässjö golfklubb.

En problematik för golfklubbar är torra somrar och om vattnet i dammarna hos Nässjö golfklubb skulle ta slut vad gör man då? Ett alternativ är att hämta upp vatten från Nässjöån och grävningen är redan utförd av en extern entreprenör. Problemet för Nässjö golfklubb är att Nässjöåns förorenade vatten kan innebära vissa hälsorisker eftersom både Nässjö kommun och Länsstyrelsen funnit miljögifter i ån. Att notera är också att golfklubben i sin ansökan till Länsstyrelsen för att få tillstånd att pumpa upp vatten använt ordformuleringen ”Sketåa”.

Det stora problemet med Nässjöån är att nu att Länsstyrelsen och Nässjö kommun vid upprepade tillfällen funnit giftiga ämnen i den så kallade PFSA gruppen, både i avloppsreningsverket och i Nässjöån. PFSA har enligt Naturvårdsverket visat sig kunna spridas långa sträckor via vattenströmmar men också i atmosfären. Toxicitetsstudier har visat att PFSA kan orsaka levertoxicitet, störningar i fettmetabolismen och reproduktionsstörningar samt dessutom ge negativa effekter på immunförsvaret. Enligt livsmedelsverket har PFOA som ingår i PFSA gruppen visat sig orsaka olika typer av cancer på försöksdjur.

I handlingarna från Nässjö kommun och Länsstyrelsen så anges att källan till föroreningarna i Vattenavloppsverket och Nässjöån är okänd. Därför delges följande information. I samband med nedläggningen av Trafikverkets impregneringsavdelning så fann konsultbolaget ÅF att Arsenik, PAH och Zink via ett dagvattenrör strömmade ut i Höregölen och som sedan via en kulvert fördes ut till Runnerydssjön och vid utloppet har konstaterats att man lagt ut länsar. Deponin, avfallsanläggningen i Norrboda som tidigare var aktuell för en bullervall är också en källa till miljöföroreningar eftersom anläggningen saknar en hårdgjord yta och helt saknar skyddsanordningar. Periodvis strömmar lakvatten av rödbrun karaktär ned under västra vägen och vidare till Höregölen och sedan ut i Runnerydssjön. Förhoppningsvis kommer bevattningen av golfbanan i Nässjö få en lösning som är acceptabel för golfklubben, spelare, gränsgrannar och miljön.

Urban Persson

Nässjö

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel