Nio tomter i det nya bostadsområdet omfattas av saneringen. Innan de kan säljas och bebyggas måste gifter från brandskum, PFOS, tas bort. Frågan är hur.

– Den traditionella metoden att schakta bort jordmassor är inte det mest lämpliga, har det visat sig på andra platser i landet, säger Patrik Karlsson, chef på kommunens projektavdelning.

Ett alternativ kan vara att tvätta jorden på plats och köra iväg det förorenade lakvattnet till deponi.

– Vi har inte bestämt metod än, utredningen pågår, parallellt med att vi jobbar med att ringa in det förorenade området. Vi är inte riktigt klara med det, säger Karlsson.

Det var i våras som i marken i den del av Åsens hagar som tidigare använts som övningsplats för räddningstjänsten. Tidigare hade grundvattnet undersökts och där fanns det ingen PFOS. När sedan markprover togs visade det sig att ämnet finns där.

I den andra delen av Åsens hagar har merparten av tomterna hittat köpare, ser artikel intill.