Tidigare brukade kommunens politiker få gratis fika i samband med sammanträden. Under 2019 infördes nya regler och varje ledamot har fått betala för kaffe och kaka, i vanliga fall 25 kronor.

Tranås folkvalda representanter har swishat eller betalat kontant.

– Det var ett sätt att spara pengar. Varför ska vi få fri fika när personalen inte får det? Då tog vi bort det, säger kommunalrådet Anders Wilander (M).

Totalt under 2019 swishade kommunens politiker 7 894 kronor för fika. Det finns inte någon separat redovisning för kontanta betalningar, men det totala beloppet från cafeterian är 29 657 kronor.

Enligt de nya reglerna ska politiker i alla nämnder betala för fika.

– Jag kan inte garantera att alla gör det, men på kommunstyrelsen följer vi det.

Anders Wilander känner inte till att någon av hans kollegor skulle ha någon invändning till den nya ordningen.

– Jag har inte hört någon som har någon annan åsikt. Det är ju småpengar det handlar om. Det är väl mer en fråga om att visa att vi inte tar fri fika, säger han.

"Det är ju småpengar det handlar om", säger Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande.

Foto Stefan Sjöström

Femton kronor

På onsdagens "krismöte" på Holavedsgymnasiet fick deltagarna kaffe på förmiddagen och kaffe och kaka på eftermiddagen. Priset var 15 kronor för respektive tillfälle.

Kommuninvånare har flera gånger tagit upp frågan om politikers fikande på sammanträden.

– Det är bra att folk är intresserade, det tycker jag. Sedan är det kanske inte den viktigaste frågan. Det finns andra frågor som gäller betydligt mer pengar. Det är upp till var och en vad de vill engagera sig i, säger Anders Wilander.

Relaterat till artikeln