Vi ser fram emot den uppgift som väntar. Utlandsmissioner är en självklar del av vår verksamhet, säger regementschef Michael Ginér.

Försvarspersonal från Eksjö har genom åren medverkat i fredsuppdrag i världens alla hörn. De har tjänstgjort i Kongo, Libanon, Bosnien och många andra oroshärdar. Under senare år har garnisonen deltagit i missioner i bland annat Afghanistan och Mali. Och nu är det alltså dags för en ny internationell insats.

Vid årsskiftet skickar vi en grupp med soldater och officerare till Centralafrikanska republiken. Deras främsta uppgift blir att utbilda militära instruktörer inom ramen för den pågående EU-ledda insatsen i landet, berättar Michael Ginér.

Det övergripande målet för insatsen, benämnd EUTM ECA, är att hjälpa Centralafrikanska republiken att fullfölja sin påbörjade förnyelse av försvars- och säkerhetssektorn. Det sker genom rådgivning till såväl landets försvarsministerium samt de väpnade styrkorna. Insatsen drogs igång i juli ifjol och omfattar fortlöpande 170 personer, varav 10-15 från Sverige.

För Ing 2:s del handlar uppdraget enkelt uttryckt om att tillhandahålla militär grundutbildning till inhemsk personal. Meningen är att de som utbildas genom Ing 2-personalen försorg ska få ökade kunskaper i grunderna vid strid, sjukvårdstjänst, närstrid, orientering med mera.

Utbildningsuppdrag av det här slaget är inget nytt för Sverige. Det har vi gjort många gånger tidigare, framhåller Michael Ginér.

Den internationella erfarenhet som finns i försvaret och i förbandet utgör en trygghet och god grund att stå på inför det arbete som väntar i Centralafrikanska republiken efter årsskiftet och en tid framöver.