Frågan om idrottshallen på Mogärdeskolans vara eller inte vara har varit en ”het potatis” sedan 2015, då beslutet togs om att bygga om Mogärdeskolan. Då beslutades också att idrottshallen skulle rivas. Detta vållade starka protester från framförallt idrottslärare. Enhetschef Björn Candestam lät göra en utredning som visade på behovet av att ha idrottshallen kvar.

”Utredningen visar att vid en rivning av Mogärdeskolans idrottshall kommer inte nuvarande idrottsundervisning att få plats i kvarvarande idrottshallar. Mogärdeskolan vill undersöka möjligheten att starta upp pulspass med mellanstadiet för att som forskning visat, minska stressnivåerna och öka uppmärksamheten hos eleven. Om Mogärdeskolans idrottshall rivs är inte detta möjligt”, var några slutsatserna som Candestam drog i sin utredning.

Om detta inte var tydligt nog så var Candestams slutkläm det: ”Utifrån genomförd utredning är bedömningen att Mogärdeskolans idrottshall måste vara kvar om eleverna ska kunna få den idrottsundervisning som de har rätt till enligt läroplanen”.

Tog ställning

Fastighetschefen Joakim Öhman har tidigare deklarerat att en ”rivning av idrottshallen står fast” men att det är upp till politikerna att avgöra frågan. Det har alltså inte getts några löften om att idrottshallen ska få stå kvar. Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämnden. Efter sammanträdet i april beslutade nämnden att ”barn- och utbildningsnämnden begär hos tekniska kontoret att antingen renovera Mogärdeskolans idrottshall alternativt tillskapa motsvarande yta för idrottsundervisning i annan lämplig idrottslokal inom centralorten i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen”.

Efter mötet i maj i barn- och utbildningsnämnden lät det annorlunda. Då hade man tydligt tagit ställning i frågan: ”Tekniska kontoret utreder i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen lämplig ersättning för Mogärdeskolans idrottshall, förslaget som är ute för synpunkter hos berörda skolor är att en utbyggnad av Hövdingens idrottshall görs”, stod det då.

”En pengafråga”

Kostnaden för att behålla idrottshallen på Mogärdeskolan har beräknats till fyra miljoner kronor. Om hallen skulle ha förordats att vara kvar så skulle idrottshallen ha prioriterats i vårens budgetarbete men så har alltså inte gjorts. Under onsdagskvällen tar ledamöterna i Vetlanda kommunfullmäktige beslut om budgetramarna för nämnderna. Läraren Viktoria Sandberg tycker att det är dåligt skött att informationen om idrottshallen har nått lärarkåren så sent.

– Vi känner oss överkörda. Beskedet fick vi genom vaktmästaren som gav oss ett papper. I slutändan hade vi kanske inte kunnat påverka ändå, men varför fick vi inte vara med i processen? Det är beklämmande och det känns tråkigt att man inte sätter eleverna mer i fokus, säger Sandberg som bland annat pekar på närheten och tillgängligheten med idrottshallen på Mogärdeskolan.

– Nu får eleverna istället gå till Hövdingen som ska byggas om och detta skapar en stress hos både elever och pedagoger, menar Sandberg.

Hon menar att det till syvende och sist verkar handla om pengar.

– Det hela känns som en väldigt dålig idé, säger Sandberg som trots den ”sena timmen” inte har gett upp hoppet.

– Tänk om och låt Mogärdeskolans idrottshall vara kvar, är hennes uppmaning.