Tidningen har tidigare berättat om Atlas. I höstas Det hänger ihop med den nya situationen kring ensamkommande barn och ungdomar.

HVB-hemmet har ersatts av ett stödboende för ungdomar mellan 16 och 18 år.

Som väl är bekant har kommunen ett mycket stort behov av fler förskoleplatser. Framför allt är det svårt att få dem som finns i centralorten att räcka till.

Olika lösningar har diskuterats och kommunchefens ledningsgrupp har haft i uppdrag att göra en grundlig utredning.

Barn- och utbildningsutskottet har föreslagit att kommunen ska köpa HVB-hemmet Atlas av fastighetsägaren Aneby Bostäder.

Så blir det inte, i alla fall inte just nu. Det har kommunstyrelsen beslutat.

 Det viktiga för verksamheten är att vi säkerställer att det finns tillgång på förskoleplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Nu tänker kommunen utnyttja det hyresavtal man redan har med Aneby Bostäder om Atlas och alltså bedriva förskola i fastigheten.

Planen är att två nya avdelningar ska starta från 1 september.

Atlas har ju ett bra läge, med närhet till Parkskolan.

För Aneby Bostäder blir förskola en ny verksamhet att jobba med.

Jag har fått informationen att lokalerna är i bra skick. Vi kommer dock att behöva titta på byggnaden för att se vilka åtgärder som kan krävas. Kanske är det så att ventilationen behöver förstärkas.

Även om det alltså just nu inte är aktuellt för kommunen att köpa Atlas av Aneby Bostäder kan det kanske bli så i framtiden. Det får framtida förhandlingar med stiftelsen utvisa.