För mig, som iakttagit detta helt från sidan, är det uppenbart att Karin Semberg upptäckt något osunt i några centrala kommunala beslutsprocesser, och att hon vägrat medverka i dessa processer. Lika uppenbart är att det är här den verkliga orsaken står att finna till varför hon tvingades bort.

Relaterat till artikeln

Det som framskymtar är en historia om hur personer med nära kopplingar till kommunstyrelsens ordförande fått utföra uppdrag åt kommunen, utan korrekta upphandlingar och utan korrekta processer i övrigt. Jag utgår från att rättsvårdande myndigheter kommer att granska detta, och ser därför ingen anledning att kommentera det mer än så.

Av de ledande lokala politikerna var det bara Jennie Saxfeldt som vågade opponera sig. Hon vägrade spela med och avgick som kommunfullmäktiges ordförande.

Relaterat till artikeln

Det intressanta i denna historia är de människor som vågade stå på sig och som för detta fick plikta med sina arbeten och uppdrag. Människor med civilkurage och mod att stå upp för det som är rätt och riktigt är en bristvara. Mot bakgrund av allt detta finns det anledning för Tranåsborna och andra att skänka en tacksamhetens och uppskattningens tanke till Karin Semberg och Jennie Saxfeldt för deras insatser.

LEIF BRODÉN, Växjö

företagare och entreprenör

LÄS MER: Extrainsatt möte efter uppsägningen av Semberg: ”Då insåg jag att något inte hade gått rätt till”

LÄS MER: Kommundirektören tvingas lämna sin tjänst

LÄS MER: Saxfeldt: ”Helt uppåt väggarna fel”