Men ett annat skäl är att en hotbild som kommit fram mot ordföranden i regionstyrelsen, Malin Wengholm. Hon har fått stark i samband med en debatt om hjälpmedel och teckenspråk. i en tidigare artikel att hennes familj hotats i samband med den massmediala uppmärksamheten kring den frågan.

- Det stämmer att det finns vakter här för det, säger Malin Wengholm som inte vill gå in närmare på hur säkerheten har stärkts.

Det är kanslidirektör Siv Kullberg som beslutat om vaktstyrkan.

- Vi behöver alla vara medvetna och uppmärksamma. När det är möten i offentliga lokaler kan vi behöva tänka på säkerheten både för förtroendevalda och för övriga som deltar. Det kommer att bli allt mer av det, tror jag.

De två ordningsvakterna ingår i regionens bevakningssektion. För närvarande finns det sex anställda där, men en plan finns att dubblera antalet.

- Omvärlden ändras, Ryhov är ett stort sjukhus, och vi ska också vara ute och bevaka vid en del sammankomster, berättar Peter som är en av ordningsvakterna.

De har polismäns befogenheter och kan ingripa om något skulle hända.

Vad tittar ni efter?

- Vi tittar på allt, det rör sig mycket folk här så vi ska hålla koll på säkerheten.

Fram till lunch hade allt varit lugnt, inga störande moment mer än vad den politiska diskussionen gav för örat.

- Det är roligt att lyssna, man får lite inblick i vad de håller på med.

Att regionen anlitar ordningsvakter vakter vid offentliga sammankomster kommer att bli allt vanligare, enligt Siv Kullberg.

LÄS MER: Därför väcker cochleaimplantat så starka känslor.