Ökade kostnader för sophantering och ombyggnationen av återvinningscentralen medför att Aneby Miljö & Vatten, Amaq, behöver höja priser på sina tjänster.

Fem procent

Nästa år höjs avfallstaxan med fem procent. För en vanlig villa handlar det om 100 kronor per år och årskostnaden blir 2 135 kronor. Det är den höjning som föreslås av allmänna utskottet och som ska klubbas av kommunfullmäktige.

Även avgiften för slamtömning höjs med 5 procent, vilket motsvarar 55 kronor per tillfälle. Den nya årskostnaden blir 1 145 kronor för en tank upp till tre kubikmeter.

Allmänna utskottets förslag är att även den rörliga avgiften för vatten och avlopp höjs 2020. Det blir i så fall med 3,8 procent. Det motsvarar en ökning med 31 kronor i månaden för en normalstor villa.

Stora investeringar

– Amaq står inför nya, stora investeringar, bland annat ska VA-nätet säkras upp. Därför är det nödvändigt att höja även VA-taxan, säger allmänna utskottets ordförande Beata Allen (C).

Som tidningen nyligen berättade har Aneby kommun, enligt Nils Holgersson-gruppens senaste kartläggning, en av länets dyraste VA-taxor. Bara Värnamo är dyrare.

LÄS MER: En av länets dyraste taxor