Annons
Vidare till tranastidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hög tid för handling inom vården

 
Perspektiv
Visa alla artiklar

Dags att omsätta nya avtalet i praktik.

Vårdförbundet har tecknat ett nytt avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Nu är det dags att omsätta avtalet i praktisk handling i Region Jönköpings län och länets 13 kommuner. Vi bjuder nu in ledande politiker och möter tjänstemän i regionen och kommuner för samtal om hur vi utifrån avtalet tillsammans kan trygga vårdens kompetensförsörjning och minska vårdköerna för regionens invånare. De utökade stadsbidragen inom ramen för ”kömiljarden” måste nu också skyndsamt tas i anspråk för att verkligen minska köerna och säkra vårdens kompetensförsörjning.

I det nya sifferlösa avtalet finns alla möjligheter till prioritering och satsningar på våra livsviktiga yrkesgrupper. Erfarenhet och särskild yrkesskicklighet ska prioriteras, så att dessa nyckelgrupper vill stanna kvar och fortsätta handleda nya i yrket, skapa trygghet i teamen och utveckla verksamheterna. Vi i Vårdförbundet är eniga med SKL och Sobona om nödvändigheten i detta. Dels för att säkra vårdens framtida kompetensförsörjning, dels för att kunna erbjuda regionens invånare en god och säker vård utan köer och patienter som riskerar att dö i en kö.

Den negativa spiralen med en löneutveckling som stannar av vid 35 år är den samma i Jönköpings län som nationellt, här råder ingen skillnad. Denna icke existerande löneutveckling där de erfarna lämnar och går till bemanningsföretag, med fördyrad vård och stängda vårdplatser som följd, måste få ett slut. Lägg därtill att under den senaste femårsperioden (2015–2019), har intresset för att utbilda sig till röntgensjuksköterska minskat med 41% och för biomedicinsk analytiker med 23% och för sjuksköterska med 23%. För att de erfarna ska vilja stanna kvar och för att intresset till utbildningarna ska öka för dessa viktiga yrken måste det till en lönesatsning. Med hjälp av vårt gemensamma avtal ska nu arbetet med att skapa lönekarriär för dessa yrkesgrupper börjar.

I det centrala avtalet ingår förutom ett tydligt uppdrag till lokala arbetsgivare att prioritera löner till särskilt yrkesskickliga, vilket säkras genom regelbundna avstämningar lokalt och centralt, även en utveckling av löneprocesser som säkrar möjlighet till lönekarriär och god löneutveckling för alla våra medlemmar. Dessutom ska parterna gemensamt utveckla karriärmodeller för att skapa tydlighet kring kompetensutveckling, karriär- och löneutveckling. Här är regionens karriärtjänster ett exempel på ett steg i rätt riktning vilket behöver fortsätta, likaså de utbildningsanställningar/AST (akademisk karriärtjänst) som finns i länet där fler arbetsgivare behöver följa efter. Dessutom finns det en möjlighet att säga upp avtalet efter två år om arbetsgivare och politiker inte levererar i enlighet med avtalet.

Avtalet gäller från den 1 april och ska börja tillämpas redan i årets löneöversyn, vilket gör att vi skyndsamt måste få till en dialog kring kriterierna för särskilt yrkesskickliga. Enligt Vårdförbundets bedömning rör det sig om ungefär var fjärde medarbetare som är särskilt yrkesskicklig. Det innebär att de som definieras som särskilt yrkesskickliga bör få en löneökning med 3 300 kronor i månaden i år, för att under avtalsperiodens tre år nå 10 000 kronor mer i månaden. Övriga ska samtidigt ha en god löneutveckling. Även en plan måste göras för hur karriär och specialistutbildning via exempelvis AST-tjänster ska synas i lönekuvertet. Vidare ska parterna samverka kring hälsosam arbetstidsförläggning för bättre rutiner kring bland annat schemaläggning samt planering av semester, jour och beredskap. Vilket är ett annat skäl till varför nyckelpersoner i vården lämnar sina arbetsplatser.

Iréne Sjövall Sanned

Tillförordnad ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel