Idén till en hjälpmedelsmässa som riktar sig direkt till privatpersoner kom efter två händelser, som för två år sedan tagits upp i kommunens pensionärsråd. Det ena var att äldre människor hade svårt att hitta utrustning som gjorde att de kunde leva ett så normalt liv som möjligt med de funktionshinder som de hade.

– Det andra var att mina föräldrar blev beroende av mig för att sköta underlivshygien, med vad det innebar med skam för dem och det var ju jobbigt för mig också, självklart, säger Sven-Olov Lindahl som är en av arrangörerna till mässan.

Pensionärsrådet och funktionshinderrådet är arrangörer av mässan, med stöd från Eksjö kommun. Det vanliga är att mässor av det här slaget riktar sig till vårdpersonal eller annat fackfolk.

– Det finns några mässor till som riktar sig till privatpersoner, men vi är lite av pionjärer när det gäller detta. Jag tycker att det känns viktigt för Eksjö kommun och jag är stolt att man har satsat på det här, säger Sven-Olov Lindahl.

Att vara förutseende

Ett trettiotal utställare kommer finnas på plats på Olsbergs arena den 19-20 oktober. Lindahl hoppas att besökare från hela länet kommer och för att öka tillgängligheten även för kommuninvånarna som bor utanför Eksjö kommer det att gå buss från och till Mariannelund båda dagarna, berättar Lindahl.

– Mässan riktar sig till alla som tror att de ska bli gamla och alla som har en funktionsnedsättning. Vi vill att man ska börja fundera på "hur vill jag klara mig själv när jag blir äldre?" säger Sven-Olov Lindahl.

Han poängterar flera gånger vikten av att vara förberedd när man väl blir sjuk.

– Det är inte lätt att lära sig nya saker när man är sjuk så det är viktigt att, medan man är frisk, tänker på vad man kan göra för att underlätta livet om något skulle hända, säger Sven-Olov Lindahl.

På mässan kommer man bland annat att visa hur en självspolande och självtorkande toalett fungerar och vad den kostar.

– Om min far och mor hade haft det så hade de kunnat gå på på toaletten och sedan trycka på en knapp och blivit tvättade och torkade utan att någon son skulle behöva göra det, säger Sven-Olov Lindahl.

Inte skrämmas av teknik

En liten diskmaskin att ha på bänken, en robotdammsugare som håller rent, belysningshjälpmedel och hörsel- och synhjälpmedel är exempel på andra hjälpmedel som kommer finnas på utställningen. Föreningar och organisationer kommer också finnas på plats.

En del av det som kommer visas på mässan är sådant som ännu är under utveckling, men Lindahl menar att det är viktigt att få, framförallt äldre, att bli mer teknikpositiva eftersom många blir skrämda av tekniken.

– Man ser det som ett hot, istället ska man se det som en hjälp och en möjlighet, säger Sven-Olov Lindahl.