Det danska företaget Vestas Wind Systems var leverantör till vindkraftverket som kollapsade på julafton i vindkraftsparken i Lemnhult. Samma leverantör har levererat vindkraftsverk till en av Österbottens största vindkraftsparker, i byn Lillkyro i Vasa, Finland. Av denna anledning är tidningen Vasabladet intresserad av hur haveriet i Lemnhult kunde ske och vad som ligger bakom.

Det är naturligtvis uppseendeväckande att ett så stort vindkraftsverk kan välta och inte minst så kort tid efter att det uppfördes, säger Nina Dahlbäck, nyhetschef på Vasabladet.

Nina Dahlbäck berättar att intresset hos den finska allmogen till vindkraft liknar inställningen som finns i Sverige.

Överlag är det positivt men samtidigt finns åsikten ”inte på min bakgård”. Vestas har levererat vindkraftsverk till flera andra vindkraftsparker i Finland som är under planering. Till många av dessa har det lämnats klagomål, berättar Dahlbäck.

Även media från Danmark, Japan och Australien har hört av sig till Vetlanda-Posten/Smålands-Tidningen om det havererade verket i Lemnhult.

När frågan om vindkraftsparken i Lemnhult skulle avgöras i kommunpolitiken i Vetlanda 2011 var det delade läger bland de beslutande politikerna. En av de som var skeptiska var kommunalrådet Jan Johansson (VF).

Vårt parti är inga vindkraftsmotståndare men i detta fall gällde det brist på information. Jag vill dock påpeka att Stena Renewable under hela processen tagit ansvar, de är alltså inget ”dåligt vindkraftsexempel” men det som har hänt är tråkigt och tragiskt, säger han.

Det kommer iallafall att skapa ett andrum. Något som måste klargöras snabbt är om det handlar om ett konstruktionsfel. I sådana fall är det ju mycket möjligt att detta fel även kan finnas hos andra verk, menar Johansson.

I fall där vindkraftsverk plötsligt har havererat, som exempelvis i Sidinge och Århus i Danmark 2008, har vindkraftverk förstörts på grund av mycket stark blåst.

Så var det ju inte när det gäller Lemnhult, då var det ju nästan vindstilla på julaftonen. Det ska bli mycket intressant när det framkommer vad som orsakat olyckan, säger Johansson.

Under måndagen har Vestas Wind Systems ett team på plats i vindkraftsparken i Lemnhult för att göra en haveriutredning. I väntan på den ska bli färdig står parken stilla.