Det är vid Bäckagatan/Hallonstigen i stadsdelen Bäck som kommunens VA-avdelning samt inhyrda entreprenören Befab kommer att utföra arbeten på kallvattennätet under den här veckan.

Under arbetets gång kommer vattnet tidvis att stängas av. Vattentankar placeras därför ut och kommunen meddelar berörda fastigheter separat.