I förra Handelsbarometern från Svensk Handel var det rekordlåga siffror för butikshandlarnas framtidsförväntningar. När den nya barometern presenteras har framtidstron stigit lite.

Till exempel har indexet för sällanköpshandeln stigit en del från förra mätningen, till 67,3 i den nya, men det är fortfarande en betydligt lägre nivå än under motsvarande period i fjol.

– Det är möjligen ljusglimten i sammanhanget. Att det rör sig lite mer människor ute och det märker vi i handeln. Men det är ju fortfarande långt ifrån bra, säger Karin Johansson.

Ett indexvärde över 100 på barometern innebär positiva förväntningar på försäljning, lönsamhet och antal anställda.

Även inom dagligvaruhandel är tron på framtiden låg, bland annat beroende på att butiker i gränshandelsområden drabbats mycket hårt.

Framtidsförväntningarna inom e-handeln har också sjunkit trots att många handlar på nätet.

Karin Johansson säger att det verkar som att människor håller mer i pengarna i det här osäkra läget. I en konsumentundersökning som Svensk Handel presenterade för en månad sedan var det hälften av de tillfrågade som trodde att deras ekonomi skulle försämras under året.

– 35 procent av hushållen svarade att de skulle spara mer, säger hon.

I och med att utrikesdepartementets reseavrådan förlängts till den 15 juli kommer många svenskar att semestra på hemmaplan. Men Karin Johansson tror inte att det uppväger tappet av att betydligt färre utländska turister väntas hit om inrikesförbudet förlängs.

Fredrik Gunér/TT